1. Създаването на Стара Велика България

  631-660

  В това видео ще Ви отведем в самото начало на българската държавност или поне това, което днес считаме за исторически достоверно. Създаването на Стара Велика България се счита за основополагащо събитие в българската история и несъмнено то изиграва ключова роля за последвалите процеси и трайното установяване на българите в района на река Дунав.

 2. Упадъкът на Стара Велика България и създаването на Дунавска България

  660-681

  В това видео ще проследим развитието и постепенното разпадане на Стара Велика България, както и съдбата на династическите наследници на нейния управленски елит. Акцентът е поставен върху личността на кан Аспарух, който със своята войска, постига значимата победа при Онгъл – събитие, което най-ярко бележи родната ни история.

 3. Битката при Онгъл

  680

  В това видео ще Ви разкажем за сражението, което постави началото на Дунавска България и предопредели развитието й в последвалите векове.

 4. Битката при Анхиало

  708

  В това видео ще Ви представим едно значимо, но малко познато сражение, което трайно затвърждава позициите на България на Балканския полуостров.

 5. Битката при Константинопол

  717

  В това видео ще проследим събитията около сражението, което според мнозина се оказва съдбоносно за историята на цяла Европа.

 6. Междуособиците в България през първата половина на VIII век

  721-780

  В това видео ще Ви представим един от най-неясните за родната историография, но несъмнено интересни периоди. Ще Ви пренесем в годините, когато борбата за власт и междуособиците са част от средствата, с които българската аристокрация извоюва позиции във властта на страната.

 7. Подемът на българската държава в края на VIII век

  780-800

  В това видео ще Ви разкажем за събитията, белязали изхода на политическата криза, заформила се в страната през средата на IX век. Подемът на страната от края на този период се свързва с управлението на кановете Кардам и Телериг, които чрез далновидната си политика постигат значими успехи.

 8. Битката при Върбишкия проход

  26 юли 811 г.

  В това видео ще Ви разкажем за легендарно сражение, в което Византийската империя претърпява едно от най-големите поражения в многовековната си история.

 9. Възкачването на Симеон

  893-913

  В това видео ще Ви разкажем за събитията, довели до едни от най-светлите години в нашата история. В центъра им несъмнено стои личността на цар Симеон – бележит владетел, при който в България започва период на бурен разцвет в стопанско и културно отношение.

 10. Апогеят на българската държава по времето на цар Симеон Велики

  913-927

  В това видео ще Ви пренесем в годините, когато България бележи своя връх, а мнозина изследователи я определят като хегемон в Европейския Югоизток. До голяма степен това е постигнато благодарение на далновидността на цар Симеон, неговите пълководчески качества и приноса му за издигането на българската култура и книжнина.

 11. Битката при Ахелой

  20 август 917 г.

  В това видео ще проследим развоя на една от най-големите битки в историята на Средновековна Европа.

 12. Мирните години на цар Петър

  927-950

  В това видео Ви разкриваме един не толкова славен, но интригуващ период от българския летопис. Управлението на цар Петър, което е и най-дългото в средновековната ни история, се свързва както с върхове, така и спадове. Несъмнено обаче то предопределя развитието на страната ни през следващите няколко века.

 13. Външната заплаха над България по времето на цар Петър

  950-971

  В това видео Ви представяме онези години, през които външната заплаха над България се превръща в първостепенен проблем за нейния управленски елит. Цар Петър се откроява като слаб пълководец, неспособен да се справи с опасността. Немощта на държавата води след себе си и вътрешни сътресения.

 14. Възходът при Самуил

  971-997

  В това видео ще Ви разкажем за събитията, разиграли се по земите ни през втората половина на X век. Постепенният упадък на българската държава, последван от подема на Византийската империя, създава непреодолими трудности за царството. Оттеглянето на цар Петър от престола и неформалното завземане на властта от комитопулите дават лъч светлина пред бъдещето на страната.