БОЕВЕТЕ ПРИ КОЧМАР И КАРАПЕЛИТ – ИМЕНА НА СЛАВАТА

БОЕВЕТЕ ПРИ КУБАДИН – ЩУРМОВЕТЕ НА ЧЕСТТА

МОРАВСКАТА ОПЕРАЦИЯ – ПРЕВЗЕМАНЕТО НА НИШ

ОВЧЕПОЛСКАТА ОПЕРАЦИЯ – ПОБЕДОНОСНИЯТ ПЪТ КЪМ МАКЕДОНИЯ

КОСОВСКАТА ОПЕРАЦИЯ – РАЗГРОМЪТ НА СЪРБИЯ

СРАЖЕНИЯТА ЗА ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ – ВЪЗНИКВАНЕТО НА ЮЖНИЯ ФРОНТ

ЧЕГАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ – КРАЯТ НА БЪЛГАРСКИЯ УСТРЕМ

СТРУМСКАТА ОПЕРАЦИЯ – ПРЕВАНТИВНИЯТ УДАР

БОЕВЕТЕ ПРИ КАЙМАКЧАЛАН – БЪЛГАРСКАТА ГОЛГОТА

БИТКАТА ЗА БУКУРЕЩ – ВЪЗМЕЗДИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ

ЧЕРВЕНАТА СТЕНА – БОЕВЕТЕ ЗА МАКЕДОНСКАТА ШИПКА

ПРОБИВЪТ ПРИ ДОБРО ПОЛЕ – КРУШЕНИЕТО